Årsmelding og årsrekneskap

Klikk for stort bileteÅrsmelding (PDF, 6 MB)og årsrekneskap (PDF, 4 MB)for 2018 vart behandla i kommunestyret 9. mai

Hå kommune har god økonomistyring med eit overskot på 41,3 millionar kr, og et netto driftsresultat på 4,3 prosent av driftsinntektene. Det gode resultatet viser at organisasjonen klarer å tilpassa seg stramare økonomiske rammer og strengare nasjonale normer for deler av tenestetilbodet.

4,3 prosent netto driftsresultatet tilsvarer 63,5 millionar kroner. Det er betre enn regulert budsjett på grunn av høgare skatteingang i heile landet, meir tilskot og refusjonar, og ikkje minst god økonomistyring i alle tenesteområda. Det er tredje året på rad at skatteinngongen i landet blir vesentlig høgare enn det myndigheitene la til grunn i statsbudsjettet, men skatteinngongen i Hå var likevel så lav som 82,5% av landsgjennomsnittet.

Kontakt

Bente C. Iversen
Bente C. Iversen
Økonomisjef
Telefon: 51 79 30 14
Mobil: 481 42 761