Viktig melding

Lukk meldinga

Vedlikehaldsverkstaden

Vedlikehaldsverkstaden held til på Klokkartunet på Varhaug. Adressa er er Klokkartunet 52.

Det er hovudsaklig NAV som tildelar praksisplasser, men me samarbeider og mellom anna med kriminalomsorgen og flyktningenheten.

Hos oss vert det produsert ulike varer for sal. I tillegg utfører deltakarane, saman med dei tilsette, ulike oppgåver for Hå kommune. Her kan du jobbe med:

  • Produksjon av diverse hagemøbler
  • Produksjon av ved
  • Interntransport av mellom anna klede, internpost, bøker mellom biblioteka, utlevering av hjelpemiddel
  • Ulike andre oppdrag for kommunen

Kontakt

Eldar Ueland
Avdelingsleiar vedlikehaldsverkstaden
Mobil: 41532721