Viktig melding

Lukk meldinga

Budsjett og økonomiplan

Kvar haust legg kommunedirektøren (tidlegare rådmannen) fram sitt forslag til budsjett for det komande året og økonomiplan for dei neste fire åra. Så blir desse behandla av lokalpolitikarane, og i desember er det kommunestyret som vedtar budsjett og økonomiplan.

Frå og med 2020 nyttar Hå kommune den digitale tenesta Framsikt til budsjettarbeidet.

«Gode tenester i dag og i framtida» – budsjett 2024 og økonomiplan for 2024-2027 (vedtatt i Hå kommunestyre 14.12.2023)

Budsjett og økonomiplan 2023-2026
Budsjett og økonomiplan 2022-2025
Budsjett og økonomiplan 2021-2024