Viktig melding

Lukk meldinga

God sommar☀️

Skal du gifta deg?

Slik går de fram

Før de kan gifta dykk, må Skatteetaten sjekka om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. 
Søk om prøving av ekteskapsvilkåra på skatteetaten.no

Behandlingstida kan vera 5-6 veker, så ver ute i god tid før bryllupet. Ein  prøvingsattest er gyldig i fire månadar, fordi opplysningane de oppgir må vera ferske.

Prøvingsattest må vera hjå oss seinast to veker før vigselen. De kan sjølv velga om de vil senda denne til kommunen digitalt gjennom Altinn, eDialog eller i posten.

Tid og stad for vigsel

Det kommunale tilbodet om vigsel er slik:

  • Vigsel skal i hovudsak finna stad i kontortida (08.00 – 15.00) måndag til fredag.

  • Vigsel kan også finna stad ein lørdag i månaden (må avtalast).

  • Vigsel skjer i hovudsak på rådhuset, men du kan også ønska ein annan plass i kommunen.

Bestill vigsel i Hå kommune her

Prisar

Vigsel er gratis, med desse unntaka:

  • Ved vigsel i andre lokale enn kommunen sine ordinære lokale (kr 1000,-)

  • Ved vigsel utanom ordinær arbeidstid (kr 1000,-)

  • Ved vigsel der begge brudefolk er busett i andre kommunar (kr 1000,-)

  • Ved vigsel der begge brudefolk er busett i andre kommunar, i andre lokale og/eller utanom arbeidstid (kr 2000,-)

Slik ser vigselslokalet på rådhuset ut:

Sjølve dagen

Møt opp i servicetorget i Hå rådhus, så vil de bli viste til rett stad. De må ha med to vitne under vigselen. Vanlegvis er dette forlovarane, men det kan også vera to andre myndige personar.  De må også ha med gyldig legitimasjon. Det kan vera pass, førarkort eller bankkort med bilde. Seremonien varer i cirka 15 minutt.

De må gjerne ta bilete både før, under og etter seremonien.

Har du spørsmål? Sjekk ut Skatteetaten sin rettleiar - Veien til ekteskapet

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000