Viktig melding

Lukk meldinga

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen er den øvste medisinskfaglege rådgivaren i kommunen. 

Kommuneoverlegen har mellom anna ansvar for å følga opp fastlegetenesta i Hå kommune. Ho tilrettelegg og leiar det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen, i tillegg til å vera verksemdleiar og avdelingsleiar.

Kva gjer kommuneoverlegen?

Viktige oppgaver er mellom anna:

  • helsemessig beredskap
  • smittevern
  • miljøretta helsevern
  • folkehelse
  • rådgiving
  • bekymringsmeldingar
  • forvalting
  • kvalitetsutvikling
  • medisinsk faglig oppfølging av helsetilbodet i kommunen

Kontakt

Gerd Signy Solberg Omland
Kommuneoverlege