Viktig melding

Lukk meldinga

Smittevern

Lurer du på noko om smittevern for eigen sjukdom, barnet ditt, kan det gå i barnehage eller andre spørsmål?

 

Innbyggjarar som treng MRSA test eller tuberkolosedokumentasjon på grunn av krav i yrket eller ved reise kan henvenda seg til legekontoret på Nærbø.

Asylsøkarar som er busett i kommunen vert kalla inn til helsesamtale ved Nærbø helsesenter.

Influensavaksine
  • Influensavaksine vert årleg tilbudt i regi av legekontora. 
  • Informasjon kjem årleg når vaksinen er på plass.