Viktig melding

Lukk meldinga

Siste nytt om koronavaksine

Vaksinetilbod

Desse gruppene vert anbefalt ny oppfriskingsdose med koronavaksine hausten 2023:

 • Alle som er 65 år og eldre, samt sjukeheimsbebuarar.
 • Alle som er 18-64 år og inngår i ei risikogruppe.
 • Alle som er 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom.
 • Dei som er 5-11 år med alvorleg grunnsjukdom, etter individuell vurdering.
 • Gravide.

Apotek 1 Heilo på Nærbø har tilbod om vaksinering. Dette er gratis for alle. Ta kontakt direkte med apoteket for bestilling av time.

 • Det må ha gått minst seks månader frå sist vaksinedose.
 • Om du har testa positivt, må du venta minimum tre veker til du kan ta vaksine, men lengre intervall vil gje betre immunrespons. 

Bestill vaksine

5. dose

Desse gruppene vert anbefalt ny oppfriskingsdose med koronavaksine hausten 2023:

 • Alle som er 65 år og eldre, samt sjukeheimsbebuarar.
 • Alle som er 18-64 år og inngår i ei risikogruppe.
 • Alle som er 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom.
 • Dei som er 5-11 år med alvorleg grunnsjukdom, etter individuell vurdering.
 • Gravide.

Det må ha gått minst seks månader frå sist vaksinedose. Om du har testa positivt, må du venta minimum tre veker til du kan ta vaksine, men lengre intervall vil gje betre immunrespons.

Du kan bestilla time på apoteket:

 • Apotek 1 Heilo på Nærbø har tilbod om vaksinering. Dette er gratis for alle. Ta kontakt direkte med apoteket for bestilling av time.

Her kan du bestilla vaksinetime på Apotek 1 Heilo

4. dose

Alle over 18 år kan nå få 4. dose vaksine, om dei sjølv ønsker det.

Desse gruppene er anbefalt å ta ein fjerde dose som oppfriskningsdose:

Du kan bestilla time på apoteket:

 • Apotek 1 Heilo på Nærbø vaksinerer ein dag i veka. Ta kontakt med apoteket for bestilling av time eller bestill via denne lenka:

Her kan du bestilla vaksinetime på Apotek 1 Heilo

1., 2. og 3. vaksinedose

Du kan bestilla time på apoteket:

 • Apotek 1 Heilo på Nærbø vaksinerer ein dag i veka. Ta kontakt med apoteket for bestilling av time eller bestill via denne lenka:

Her kan du bestilla vaksinetime på Apotek 1 Heilo

Alle under 16 år treng samtykke frå begge føresette. Skjemaet for samtykke finn du her.

Gjeld det barnevaksine for 5-11-åringar eller Moderna-vaksine, er det Vigrestad legesenter som skal kontaktast.

Her finn du informasjon om godkjenning og biverknadar av koronavaksiner.

Sjekkliste for dei som skal på reise

Har du feil i koronapasset ditt?

Folkehelseinstituttet ber alle sjekka om opplysningane i koronasertifikatet er riktige. I skjemaet under kan du melda i frå dersom vaksinedosane du har fått ikkje er ført opp rett i sertifikatet. Det er bare feilregistrering av vaksine du kan melda i frå om her. (Alt som har med feilregistrering av påvist smitte, må du melda til HelseNorge)

Meld om feil i koronapass (gjeld bare vaksine)

Meir informasjon

For meir informasjon om koronavaksinen, sjå helsenorge.no og nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Information about the vaccine in English and other languages