Viktig melding

Lukk meldinga

Tilvenning

Her finner dere informasjon om tilvenningen i barnehagen, både teoretisk og praktisk. Vi anbefaler at det settes av minst fem dager. Det er viktig å tenke på at tilvenning kan være utfordrende og vanskelig samme hvilken alder barnet har, og også for barn som har gått i barnehage før.

De første dagene

De første dagene er viktige for å danne et godt grunnlag for trygg og god tilknytning til personalet. Både foreldre og personalet må bruke god tid, slik at barnet kan føle seg så trygg som mulig i de nye omgivelsene. Foreldrene er den ”trygge basen” for barnet disse første dagene. Vi ønsker at dere sitter på et bestemt sted på gulvet slik at barnet gå rundt og utforske fritt uten at det trenger å holde styr på hvor foreldrene er til enhver tid. Barnet kan lett komme tilbake og få påfyll av trygghet.

Vi ønsker at dere som foreldre skal være aktivt med i tilvenningen. Det er i hovedsak dere som har ansvar for deres barn de første dagene. Dere skifter bleie, gir barnet mat, og kler på barnet i garderoben. Personalet er med, men det er tryggest for barnet dersom dere gjør det selv de første dagene. Barnet får da erfare at mor/far snakker og samarbeider med personalet på en god måte. Det skaper trygghet.

Se an barnet, og bruke den tiden barnet trenger på tilvenning. Dette er individuelt. En god oppstart er viktig. Bruk gjerne besteforeldre, onkler/tanter eller andre som kjenner barnet godt til å gjøre dagene i barnehagen litt kortere den første tiden.

Det er ønskelig at det bare er mor eller far som er med barnet i tilvenningen. Det er mange barn som skal bli trygge samtidig, og da gjør en det mer forvirrende og usikkert for barna hvis det er flere voksne enn nødvendig i rommet.

Når mor/far skal gå fra barnet

Vi anbefaler at barnet kommer i barnehagen hver dag den første tiden, får innarbeidet rutiner, og fått forståelse av at det er her jeg skal være, og at mor/ far kommer tilbake igjen. Dette gjør hverdagen mer forutsigbar for barnet, noe som igjen gjør det lettere for barnet å bli trygg i barnehagen. Informer personalet hvilket klokkeslett dere kommer og henter.

Dette kan dere gjøre for å forberede barnet:

  • Samtal med barnet om barnehagen. Vær positiv, og snakk sant. Her skal du leke og ha det bra. Mor/far skal være med de første dagene, så skal mor/far gå på jobb, og du skal være i barnehagen.
  • Ha bilde av personalet og barnehagen tilgjengelig for barnet. Viktig for barnet å ha noe konkret.
  • Lek på barnehagens uteplass etter stengetid.
  • Lag til «Meg selv boka/huset». Lim inn bilder og ha den klar til oppstarten.
  • Avtal gjerne med personalet om besøk i barnehagen. Alle får tildelt ein besøksdag/flere besøksdager, men kom gjerne flere ganger før oppstart.

Avskjeden

Tårer og såre avskjeder skjer svært ofte i oppstarten. Dette kan være like vanskelig for dere som foreldre. Har dere sagt «hadet» og skal gå, må dere gjennomføre dette (Les gjerne: «Du må tåle tårene»).

Foreldre skal alltid si fra når de går fra barnet. Ikke avled et barn selv om det kjennes bedre for dere foreldre/personalet at barnet ikke gråter når dere går. Vi vil holde dere oppdaterte på hvordan det går med barnet gjennom sms/mykid hvis dere ønsker det.

Etter tilvenningsperioden kan det fremdeles være veldig sårt for noen barn når mor eller far går, barnet er ikke helt trygt i barnehagen. Det er viktig at barnet får tid til å bli kjent med alt dette nye, og at vi voksne forstår at den første tiden kan være krevende for barnet. Ha lite planer på ettermiddagstid, barna er ofte slitne den første tiden.  

Overgangsobjekt

Et overgangsobjekt er et symbol som står for noe annet. Det minner barna om det de savner; f.eks. mor og far. Overgangsobjektet blir mest brukt i situasjoner som sorg, savn, når barnet skal sove, er lei seg osv.

NB! Dersom barnet blir presset til å klare seg uten overgangsobjektet før det er klart for det, kan barnet bli utrygt. Ta derfor med tutt, kosefiller, bamse osv.. Det har stor betydning for barnet.

Primærkontakt/tilknytningsperson

Hvert barn har sin egen primærkontakt. En primærkontakt vil si at barnet har en fast voksen som er sammen med barnet i situasjoner som måltid, bleieskift og legging. På den måten blir primærkontakten og barnet godt kjent, og barnet får mulighet til å etablere en nær relasjon til en bestemt voksen. Det er primærkontakten som skal være sammen med barnet og mor/far de første dagene i barnehagen.