Viktig melding

Lukk meldinga

Om beredskapsavdelinga

Ring telefon 110 ved varsling av brann, ulykker og akutt forureining.

For andre hendvendelser, ring vakttelefon Hå brannvesen – telefon 41 53 26 64 (sms/mms til dette nummeret blir ikke besvart)
Brannvesenet har som hovudmål å verna om liv, helse, miljø og materielle verdiar.

36 deltidstilsette brannkonstabler er fordelt på Nærbø og Vigrestad brannstasjon og blir kalla ut ved brann og ulykker.

Beredskapsavdelinga er godt utstyrt og har blandt anna utstyr for:

  • brannslokking og røykdykking
  • frigjeringsutstyr
  • Høydeberedskap
  • Vannforsyning
  • dyreredning
  • overflateredning
  • utstyr for håndtering av akutt forureining.
Bilde av tankbil/brannbil - Klikk for stort bileteBilde av tankbil/brannbilBilde av stigebil - Klikk for stort bileteBilde av stigebil

Kontakt

Per Ivar Aniksdal
Per Ivar Aniksdal
Brannsjef
Mobil: 41532677
Vakttelefon Hå brannvesen (ikkje SMS/MMS)
Mobil: 41532664
Jarle Kloster
Leiar beredskap
Mobil: 41532662