Viktig melding

Lukk meldinga

Saman om god oppvekst

Saman om god oppvekst! er tre temakveldar retta mot foreldre til 3- og 5-åringar med barnehageplass i Hå.

Temakveldane vert leia av pedagogar i kvar enkelt barnehage. Målet er å styrka foreldra i foreldrerolla og gi kunnskap om barnet si utvikling. 

Innhald:

  • Trygghetssirkelen
  • Foreldrestilar
  • Relasjonar
  • Kommunikasjon
  • Grensesetting
  • Digital kvardag
  • Overgang barnehage og skule

Har du spørsmål om dette, eller ønske om å delta, ta kontakt med styraren i barnehagen din.