Viktig melding

Lukk meldinga

Oversikt over prikkar ved sals- og skjenkestader i Hå kommune

Her legg me ut ein oversikt over sals- og skjenkestader som har fått prikkar, og årsaka til prikktildelinga. 

Stasjoen Pub AS 

 • Eigar: Olav Madland
 • Vedtaksdato: 06.09.2022
 • Årsak: Brot på reklameforbodet
 • Tal på prikkar: 1
 • Prikkane blir sletta: 06.09.2024

Holdeplassen Bar AS 

 • Eigar: Kjetil Nærland 
 • Vedtaksdato: 19.09.2023
 • Årsak: Servering til personer under 18 år og ikkje tilfredsstillande kontroll av alder.
 • Tal på prikkar: 8
 • Prikkane blir sletta 19.09.2025

Stasjoen pub AS

 • Eigar: Olav Madland
 • Vedtaksdato: 13.02.2024
 • Årsak: Åpenbart påvirka personar gis adgang til skjenkestaden, eller blir ikkje vist ut. Gjaldt på arrangement i Varhaug idrettshall 11.11.2023.
 • Tal på prikkar: 2
 • Prikkane blir sletta 13.02.2026

Stasjoen pub AS

 • Eigar: Olav Madland
 • Vedtaksdato: 01.03.2024
 • Årsak: Åpenbart påvirka personar gis adgang til skjenkestaden, eller blir ikkje vist ut. 
 • Tal på prikkar: 2
 • Prikkane blir sletta 01.03.2026