Viktig melding

Lukk meldinga

Skulefritidsordning på ungdomstrinnet (SFO)

Skulefritidsordninga på ungdomstrinnet er ei teneste du kan søkja om viss du har eit barn med nedsatt funksjonsevne.

Trykk her for søknadsskjema (PDF, 521 kB)

Frist for å søkja er 1.mars.

Tildeling av SFO vert gjeve etter ei individuell og fagleg vurdering, som eit enkeltvedtak.

Elevar med nedsatt funksjonsevne som har behov for tilsyn, der føresette er i arbeid eller har langvarig sjukdom, kan søkja.

Tenesta vert gjeven på skulen der eleven går. Ved feriar er SFO samla på Bø skule på Nærbø.

  • Tenesta er gratis.
  • Opningstida er klokka 07.00 til 16.00 på kvardagar.
  • Ved skulen sine feriedagar er SFO ope frå klokka 08.00 til 16.00.
  • Det vert ikkje gjeve SFO helg/heilagdager/planleggingsdagar og i juli månad.

Kontakt

Marianne Aarsland
Rådgiver
Mobil: 91145270