Viktig melding

Lukk meldinga

Rådgjevande eining for russaker

Rådgivande eining for russaker gir råd/rettleiing og helsefagleg oppfølging knytt til ruskontroll og meistring. 

Tilbodet er for personar som blir pålagde møteplikt jf. lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. § 3-9 b. Rådgivande eining har særskild kompetanse på førebygging og rusproblematikk og kan også tilby individuell oppfølging dersom ønskjeleg.

Her kan du få hjelp til:

  • Kartlegging av din situasjon
  • Støtte til handtering av rusutfordringar
  • Meistringssamtalar, motivasjonsarbeid, bevisstgjeringssamtalar
  • Tilvising til vidare behandling.

Kontakt

Anne K Aksnes Lode
Kontaktperson ungdomsteamet
Telefon: 51436011
Mobil: 99214925
Rita Urstad
Ungdomsoppfølger
Telefon: 41532790
Mobil: 41532790