Viktig melding

Lukk meldinga

Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre (BUK) er ein arena der kommunen sine barn og unge får anledning til å sei si meining. 

Barn og unges kommunestyre har møte ein gong i året og består av tre representantar frå 5.-7. trinn og tre representantar frå 8.-10. trinn på kvar skule. Ordførar, rådmann, kommunalsjefar og fleire politikarar er og til stades i møtet. Barn og unges kommunestyre behandlar ulike saker og har ansvaret for å fordela 60 000 kroner.

Barn og unges kommunestyre føregår i kommunestyresalen og er bygd opp på same måte som eit vanleg kommunestyremøte med saksliste, namneopprop, ordstyrar og stemmeskilt. Elevane vert utfordra til å halda innlegg rundt eit tema som er viktig for kommunen. Dette engasjerer både elevar, politikarar og skulesjefen.

Historikk

Barn og unges kommunestyre
Tittel Publisert Type
Protokoll BUK 2023

Protokoll BUK 2023

11.12.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll BUK 2023.pdf
Protokoll BUK 2022

Protokoll BUK 2022

11.12.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll BUK 2022.pdf
Protokoll BUK 2021

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll BUK 2021.pdf
Protokoll BUK 2020

09.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll - 2020.pdf
Protokoll BUK 2019

09.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møtebok - BUK 2019 06.11.2019.pdf
Protokoll BUK 2018

09.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll BUK 2018.pdf
Protokoll BUK 2017

09.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll BUK 2017.pdf
Protokoll BUK 2016

09.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned protokoll_fraa__barn_og_unges_kommunestyre__2016.pdf
Protokoll BUK 2015

09.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned protokoll_fraa_barn_og_unges_kommunestyre_2015.pdf
Protokoll BUK 2014

Protokoll ifra barn og unges kommunestyremøte 11.11.2016

09.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned protokoll_fraa_barn_og_unges_kommunestyre_2014.pdf