Viktig melding

Lukk meldinga

Vassmiljøtiltak

Fylkeskommunen sine tilskot til vassmiljøtiltak skal bidra til å betra miljøtilstanden i ferskvatn og kystvatn. Tilskotsordninga skal også bidra til å auka kunnskapen om tilstanden der me ikkje veit nok om vassmiljøet, og til overvaking for å følga med på effekten av igangsette tiltak. Formidlingsprosjekt for å auka kunnskapen og forståing om vassmiljø kan også få støtte.

Kontakt

Karin Hansen Nærland
Landbruks- og miljørådgivar
Mobil: 95978069