Viktig melding

Lukk meldinga

Samarbeidsutval ved grunnskule og barnehage

Ved kvar grunnskule og barnehage skal det vera eit samarbeidsutval (SU).

Utval for oppvekst og kultur vedtok i sitt møte den 1. november 2023 i sak 045/23 kontaktar til samarbeidsutvala (SU) i skulane og barnehagane.

Politisk representant i SU i barnehagane 2023-2027

 • Vigre natur og friluftsbarnehage :

Medlem Ingrid Opstad Njærheim (H) og varamedlem Cathrine S Andreassen (H)

 • Bjorhaug barnehage: 

Medlem Eli Irene Wetteland Nygård (FrP) og varamedlem Ernst Andre Undheim (FrP)

 • Motlandsmarka barnehage: 

Medlem Ann Helen Østrem (KrF) og varamedlem Monica Pollestad (KrF)

 • Vibereiret barnehage: 

Medlem Reidar Håland (Hå-lista) og varamedlem Henriette Mjåtveit (Hå-lista) 

 • Breidablikk kulturbarnehage: 

Medlem Reidar Håland (Hå-lista) og varamedlem Henriette Mjåtveit (Hå-lista) 

 • Rosktoppen barnehage: 

Medlem Ann Helen Østrem (KrF) og varamedlem Monica Pollestad (KrF)

 • Trekløveren barnehage: 

Medlem Vegard Ask (KrF) og varamedlem Asbjørn Auestad (KrF)

 • Lensmannsgarden barnehage: 

Medlem Ove Unhammer (INP) og varamedlem Olaus Trygve Bjuland (KrF)

 • Varhaug idrettsbarnehage: 

Medlem Vegard Ask (KrF) og varamedlem Asbjørn Auestad (KrF)

 • Stokkalandsmarka barnehage: 

Medlem Jan Harald Forsmo (H) og varamedlem Toril S Utbjoa (H)

 • Askeladden barnehage: 

Medlem Geir Undheim (FrP) og varamedlem Andreas Bratland (FrP)

 • Måken barnehage: 

Medlem Geir Undheim (FrP) og varamedlem Andreas Bratland (FrP)

 • Vigrestad barnehage: 

Medlem Hans Aanestad (Sp) og varamedlem Karen Gjersdal (Sp)

 • Gråtassen barnehage:

Medlem Ove Unhammer (INP) og varamedlem Olaus Trygve Bjuland (KrF)

 

Politisk representant i SU i skulane 2023-2027

 • Høyland skule: 

Medlem Ingrid Opstad Njærheim (H) og varamedlem Cathrine S Andreassen (H)

 • Bø skule: 

Medlem Reidar Håland (FrP) og varamedlem Henriette Mjåtveit (Hå-lista) 

 • Motland skule:

Medlem Ann Helen Østrem (KrF) og varamedlem Monica Pollestad (KrF)

 • Varhaug skule: 

Medlem Ove Unhammer (INP) og varamedlem Olaus Trygve Bjuland (KrF)

 • Vigrestad skule: 

Medlem Jan Harald Forsmo (H) og varamedlem Toril S Utbjoa (H)

 • Ogna skule: 

Medlem Geir Undheim (FrP) og varamedlem Andreas Bratland (FrP)

 • Nærbø ungdomsskule: 

Medlem Eli Irene Wetteland Nygård (FrP) og varamedlem Ernst Andre Undheim (FrP)

 • Varhaug ungdomsskule: 

Medlem Vegard Ask (KrF) og varamedlem Asbjørn Auestad (KrF)

 • Vigrestad storskule: 

Medlem Hans Aanestad (Sp) og varamedlem Karen Gjersdal (Sp)

Artikkelliste