Publisert 16.10.2020
Framtidsbilete Varhaug

15. oktober vedtok kommunestyret å legga utkast til kommunedelplan for Varhaug sentrum ut på høyring.

Publisert 28.10.2020

Ein person i Hå fekk i dag (28.10.) påvist smitte av covid-19.

Publisert 28.10.2020

Frå 1. november er Jæren kemnerkontor ein del av skatteetaten.

Publisert 27.10.2020

Hå kommune får KLP sin klimapris for kommuner med tiltaket «Produksjon av biogass av husdyrgjødsel».


 

  

 

Publisert 27.10.2020

Oppdatert informasjon og råd om smitteførebygging per 28. oktober 2020.

Publisert 20.10.2020

Hå kommune tilbyr gratis digihjelp-kurs kvar tysdag frå kl 12-14 i seks veker framover.

 

Publisert 05.10.2020

I år er det ekstra viktig å vaksinera seg mot årets sesonginfluensa.

Publisert 22.09.2020

Koronapandemien set ein stoppar for tradisjonell fest for dei eldre i Hå.

Publisert 21.09.2020

Gladmelding til Vigrestad og omegn: Rundvegen blir opna for trafikk i løpet av måndag 21.9.

 

Publisert 17.09.2020

Me har gleda av å presentera det nye rapporteringsverktøyet Framsikt. 

 

0 Kommentarer