Publisert 04.08.2020

 Ikkje gløym gjesteliste og smittevernreglar!

Publisert 03.08.2020

Oppgradering av fylkesveien sørøst for Nærbø.

Publisert 16.07.2020

 

 

Skulle det freista med eit bad, så styr unna Salteåna ved Refsnesstranda. Den siste målinga viser dårleg badevannskvalitet. 

Publisert 25.06.2020

Ordførar Jonas Skrettingland forklarer kvifor reiselystne nordmenn bør koma til Hå sommaren 2020.

Publisert 25.06.2020

 

Rådhuset og servicetorget er på grunn av korona-epidemien stengt for publikum fram til 17. august.

Publisert 24.06.2020

Takk for mykje godt arbeid. Takk til alle kvardagsheltar – tilsette i kommunen, frivillige lag og foreiningar og næringsliv.

Publisert 15.06.2020

Oppdatert informasjon og råd om smitteførebygging per 5. august 2020.

Publisert 10.06.2020

Nå er det mogleg å besøka bebuarar ved Hå sjukeheim og Klokkarhagen sjukeheim – men alle må ta kontakt med avdelinga på førehand.

Publisert 09.06.2020

Bane NOR har lagt ut forslag til planprogram for dobbeltspor på Jærbanen. Høringsfristen er 1. september.

 

Publisert 29.05.2020

Ivar Fuglestad Serigstad er glad for at han fekk plass i prosjektet «Menn i helse».