Publisert 15.04.2019

 

Kvart år frå og med 15. april til og med 15. september er det generelt bålforbod i Norge. 

Publisert 27.03.2019

Hå kommune fekk klarspråkprisen for kommunar og fylkeskommunar 2018!

Publisert 05.03.2019

Vi inviterer til en ny festdag i Sirevåg 18. juli!

Publisert 21.02.2019

Den førebelse rekneskapen for Hå kommune viser eit netto driftsresultat på kr 57,7 millionar som er 3,9 prosent av brutto driftsinntekter. 

Publisert 07.02.2019

Du kan nominere ditt forslag - fristen er måndag 1. april.

Publisert 05.02.2019

Turstien ut av Haugstadskogen skal forlengast med 210 meter ut på toppen av Stokkalandsmarka. Det blir montert 13 lysmaster langs heile turvegen.

Publisert 23.01.2019

Søknadsfrist er 21. februar for inntaket i 2019.

Publisert 14.12.2018

Måndag 31. desember opnar me ein ny billettkiosk i Vipps.

Publisert 14.12.2018

Det er dårleg ressursbruk å sitja kvar for seg og laga digitale tenester til innbyggarane. Nå går alle kommunane i fylket saman om å utvikla gode verktøy og tenester gjennom fellesprosjektet Digi Rogaland.

Fann du det du leita etter?