Publisert 14.01.2020

Hå kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor menn med rett til nav-ytelser tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider.

Publisert 10.01.2020

Kommunen ønsker meddommarar til Jæren tingrett, Gulating lagmannsrett og jordskifteretten.

Publisert 19.12.2019

Hå kommune held på å fjerne ein del av trea i fugleparken på Nærbø.   

Publisert 13.12.2019

Meiner du noko om landbruket i Hå? Kva tenkjer du om matproduksjon i framtida?

Hå kommune startar arbeidet med kommunedelplan landbruk. Planen skal leggja føringane for kommunen sin landbrukspolitikk framover.

Publisert 09.12.2019

 Alle barn og unge i Hå skal kunna delta i minst ein organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldra si inntekt. Derfor har me starta opp prosjektet «Alle med i Hå».

Publisert 03.12.2019

Det blir nye tømmedagar i heile kommunen. 

 

Publisert 03.12.2019

 Fristen for å lesa av vassmålaren i 2019 er den 15. desember.

Publisert 02.12.2019

Hå kommune deler annakvart år ut byggeskikkprisen. Denne heidersprisen har som føremål å auka medvitet omkring god byggeskikk.  

Publisert 08.11.2019

Omkøyring vil bli skilta.