Publisert 14.12.2017
vannmåler

For at me skal kunna rekna ut årsgebyret ditt for vatn og/eller avløp, treng me å vita kor mykje vatn du har brukt det siste året. Det er derfor viktig at du les av, og leverer vassmålarstanden til oss nå snarast.


 

Publisert 11.12.2017
Seilskuta Gulden Leeuw

Tall Ships Races i Sirevåg 24. juli 2018.

 

Kjenner du noen som gleder seg til Tall Ships Races fest i Sirevåg?


Billetter til dekkselskap på den flotte nederlandske skuta Gulden Leeuw er nå i salg.

 

 

Publisert 16.11.2017
TSR_ KarstenSkrettingland

Bli medseglar!
Turen går frå Esbjerg til Stavanger, set av datoane 20.-26. juli 2018!

Publisert 07.11.2017
budsjettbilde2018

Rådmannen la i dag fram sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018-2021

Publisert 13.10.2017

I tida som kjem vil det gå føre seg anleggsarbeid opp mot Stokkalandsvegen.

Ein del av anleggsarbeidet vil væra nært opp mot eigedomane.

 

 
Publisert 11.09.2017

 

valg.no kan du følgje med på resultata frå opptellinga av stemmene til stortingsvalet 2017 etter kvart som dei blir innrapporterte. Valresultata er tilgjengeleg på valdagen 11. september 2017 kl. 21.00.

 

Publisert 14.08.2017
Vigrestad skule

Køyremønsteret  er no endra i Nymannsvegen forbi Vigrestad skule som eit strakstiltak for å trygge elevane sin skuleveg.

Hå kommune oppfordrar alle å vise omsyn og respektere ny skilting.

 

Publisert 04.08.2017

Torsdag 10.august kjem NRK Sommertoget til Brusand og det blir folkefest med mykje liv og røre.

Publisert 04.05.2017

På konferansen "Bygging av fremtidens skole 2017" fekk Bø skule pris for "Årets skolebygg 2017". Ein kompetent jury av uavhengige ekspertar vurderte alle innkomne forslag, og 5 prosjekt vart plukka ut til ei avrøysting.

Fann du det du leita etter?