Publisert 08.03.2018
penger

Nå er faktura for kommunale avgifter på veg til postkassen din. Frist for betaling er 1. april. Avgift for renovasjon er betaling for at kommunen tek hand om avfallet ditt. Avgift for vatn og kloakk er betaling for at du har reint vatn i springen, avløp frå eigedommen og at spillvatnet (kloakken) blir reinsa.

 

Publisert 20.02.2018
sparegris (2) kopi

Den ureviderte rekneskapen for 2017 viser eit overskott på 30 millionar kroner.

Publisert 05.02.2018
Seglskuta Statsraad Lehmkuhl 1

Staselege skuter
Storm Weather Shanty Choir  
Sjørøvarkai
Sal av mat og drikke
Marknadsplass
Dekksselskap 

 

 


Billettar til dekkselskap på Gulden Leeuw her:
https://ebillett.no/90127400000000
eller på Servicetorget 51 79 30 00.

Arr: Hå kommune, Sirevåg havn og Sirevåg velforening

 

 

Publisert 24.01.2018
Planavgrensning ortofoto

Hå kommune har starta arbeidet med kommunedelplan for Varhaug sentrum. Planprogram med ny planavgrensning vart vedteke av kommunestyret 14. desember 2017. 

Publisert 07.11.2017
budsjettbilde2018

Rådmannen la i dag fram sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018-2021

Publisert 13.10.2017

I tida som kjem vil det gå føre seg anleggsarbeid opp mot Stokkalandsvegen.

Ein del av anleggsarbeidet vil væra nært opp mot eigedomane.

 

 
Publisert 11.09.2017

 

valg.no kan du følgje med på resultata frå opptellinga av stemmene til stortingsvalet 2017 etter kvart som dei blir innrapporterte. Valresultata er tilgjengeleg på valdagen 11. september 2017 kl. 21.00.

 

Publisert 14.08.2017
Vigrestad skule

Køyremønsteret  er no endra i Nymannsvegen forbi Vigrestad skule som eit strakstiltak for å trygge elevane sin skuleveg.

Hå kommune oppfordrar alle å vise omsyn og respektere ny skilting.

 

Publisert 04.08.2017

Torsdag 10.august kjem NRK Sommertoget til Brusand og det blir folkefest med mykje liv og røre.

Publisert 04.05.2017

På konferansen "Bygging av fremtidens skole 2017" fekk Bø skule pris for "Årets skolebygg 2017". Ein kompetent jury av uavhengige ekspertar vurderte alle innkomne forslag, og 5 prosjekt vart plukka ut til ei avrøysting.

Fann du det du leita etter?