Publisert 19.12.2018
vannmåler

Avgift for renovasjon er betaling for at kommunen tek hand om avfallet ditt. Avgift for vatn og kloakk er betaling for at du har reint vatn i springen, avløp frå eigedommen og at spillvatnet (kloakken) blir reinsa.

Publisert 18.12.2018
0213.jpg

Jordmor Hedda Anderssen arrangerer gratis kurs som førebur deg til fødsel. Du som er gravid, og partnaren din er velkomen tysdag 8. januar og 10. januar kl. 18 -20.

 

Kurset passar best for deg som er om lag 28 veker på veg.

Ring eller send sms til 969 44 390 for å melda deg på.

Publisert 14.12.2018
nettside

Måndag 31. desember opnar me ein ny billettkiosk i Vipps.

Publisert 14.12.2018
digi-rogaland-1

Det er dårleg ressursbruk å sitja kvar for seg og laga digitale tenester til innbyggarane. Nå går alle kommunane i fylket saman om å utvikla gode verktøy og tenester gjennom fellesprosjektet Digi Rogaland.

Publisert 20.11.2018
nettsidebilde

 

1. januar 2019 vil det nye sorteringsanlegget til IVAR gjera jobben for deg med å sortera plasten. Matavfall og papir skal framleis sorterast i eigne dunkar.

Publisert 24.10.2018
Rundvegen

Hå kommune skal snart starte med prosjektet "Flomtiltak Rundvegen". Me blir difor nøydd til å stengje fv 141 Rundvegen.

 

Publisert 24.10.2018
Prestekrysset-compressed

Hå kommune stengjer fv 147 Kydlandsvegen i forbindelse med utbetring av kommunal vassleidning frå Håland høgdebasseng.

Publisert 23.10.2018
vaksine

Influensasesongen nærmar seg. I år satsar me særskilt på at helsepersonell skal vaksinera seg.

Fann du det du leita etter?