Publisert 27.03.2020

Oppdatert informasjon og råd om smitteførebygging per 28. mars 2020.

Publisert 26.03.2020

Viktig informasjon fra Hå brannvesen.

Publisert 26.03.2020

Her er nokre forslag til turar i nærområdet. Hugs å vera obs på dei råda som er gitt om avstand til andre turgåarar. Vis omsyn når du parkerer, og ikkje blokker vegen for andre. God tur!

Publisert 25.03.2020

 

Telefon 916 93 368

Publisert 24.03.2020

Då Tobias Skretting (18.4.1936 – 12.3.2020) gjekk bort, mista Hå kommune og Jæren ein av sine viktigaste kulturberarar.

Publisert 24.03.2020

Dette bør du vita om den felles legevakta i Klepp.

Publisert 20.03.2020

Har du hytte i Hå, men ikkje folkeregistrert adresse her?

Då kan du ikkje overnatta på hytta. 

Publisert 18.03.2020

Formannskapsmøtet 17. mars er utsett til 31. mars, medan kommunestyremøtet 26. mars er utsett til 7. april.

Publisert 18.03.2020

Her er ei oversikt over frivillige i Hå som du kan ta kontakt med.

Publisert 18.03.2020

Hå kommune ønsker å koma i kontakt med helsepersonell og studentar som ikkje er i arbeid, og som vil melda seg til teneste.