Publisert 13.12.2019

Meiner du noko om landbruket i Hå? Kva tenkjer du om matproduksjon i framtida?

Hå kommune startar arbeidet med kommunedelplan landbruk. Planen skal leggja føringane for kommunen sin landbrukspolitikk framover.

Publisert 10.12.2019

 Er du interessert i fysisk aktivitet, friluftsliv og å arbeida med menneske?  Bli treningskontakt, då vel!

Publisert 09.12.2019

 Alle barn og unge i Hå skal kunna delta i minst ein organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldra si inntekt. Derfor har me starta opp prosjektet «Alle med i Hå».

Publisert 03.12.2019

Det blir nye tømmedagar i heile kommunen. 

 

Publisert 03.12.2019

 Fristen for å lesa av vassmålaren i 2019 er den 15. desember.

Publisert 02.12.2019

Hå kommune deler annakvart år ut byggeskikkprisen. Denne heidersprisen har som føremål å auka medvitet omkring god byggeskikk.  

Publisert 27.11.2019

Kva tykkjer du om arkitektane sine forslag? Arkitektkontora ArkVest, AsplanViak og Bark har vore engasjerte for å utarbeida moglegheitsstudier for eit framtidig sentrum i Stokkalandsmarka. Tysdag 26. november 2019 blei politikarane i kommuneplanutvalet dei første som fekk sjå resultata.

Publisert 26.11.2019

Føremålet med ordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom hos barn og unge.

Publisert 08.11.2019

Omkøyring vil bli skilta.

Publisert 05.11.2019

   

Ansvarleg styring - tid for val

Fann du det du leita etter?