Publisert 15.05.2018
Planavgrensning ortofoto

Hå kommune har starta arbeidet med kommunedelplan for Varhaug sentrum. Me vil gjerne ha deg med på laget. Korleis skal sentrum sjå ut i framtida? No har du sjansen til å vera med og seia meininga di. Bli med i eit gjestebod og gi innspel om nærmiljøet ditt. Kom innom og ta ein prat under Varhaugmarken!

Publisert 11.05.2018
sopebil

Ein lang og krevande vinter med mykje bruk av sand og grus gir utfordringar med vårsoping av vegar i kommunen.

 

Publisert 03.05.2018
Ryddedugnad 4

Det blir fort stort når håbuen blir spurt om å vera med på dugnad. Før helga tok slaktar Reidar Skretting kontakt med Hå kommune, for å få heile Hå til å vera med på «Hele Norge rydder». Få dagar seinare var kommunen klar til dyst.

 

Publisert 27.04.2018
Turnett i Hå 1

Utval for tekniske saker og næring vedtok i møte 19. april 2018 å leggja Plan for turnett i Hå kommune (PDF, 14 MB) ut til offentleg ettersyn.

Planen gjeld heile kommunen.

Publisert 20.02.2018
sparegris (2) kopi

Den ureviderte rekneskapen for 2017 viser eit overskott på 30 millionar kroner.

Publisert 07.11.2017
budsjettbilde2018

Rådmannen la i dag fram sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018-2021

Publisert 13.10.2017

I tida som kjem vil det gå føre seg anleggsarbeid opp mot Stokkalandsvegen.

Ein del av anleggsarbeidet vil væra nært opp mot eigedomane.

 

 
Publisert 11.09.2017

 

valg.no kan du følgje med på resultata frå opptellinga av stemmene til stortingsvalet 2017 etter kvart som dei blir innrapporterte. Valresultata er tilgjengeleg på valdagen 11. september 2017 kl. 21.00.

 

Publisert 14.08.2017
Vigrestad skule

Køyremønsteret  er no endra i Nymannsvegen forbi Vigrestad skule som eit strakstiltak for å trygge elevane sin skuleveg.

Hå kommune oppfordrar alle å vise omsyn og respektere ny skilting.

 

Fann du det du leita etter?