Viktig melding

Lukk meldinga

Ordføraren sin vekeplan

Veke 26 og veke 27
Måndag  24. juni 2024 til og med fredag 5. juli 2024
Ordføraren har ferie.
Varaordførar Svein Arve Nygård (FrP) er tilgjengeleg på 
mobilnummer 900 84 495 eller på 
e-post Svein.Arve.Nygard@politiker.ha.no
 
Veke 28, 29 og 30 
Måndag 8. juli til og med fredag 26. juli
Det er ferietid og mindre møteaktivitet. Ordføraren er tilgjengeleg.
E-post Andreas.Bjorland@ha.kommune.no
Mobilnummer 92 89 03 33
 

NB! Endring i oppsett vekeplan kan førekoma.

Med ønske om ein god sommar.