Viktig melding

Lukk meldinga

Hå sjukeheim

Hå sjukeheim ligg på Nærbø og har både korttidsavdeling og langtidsavdelingar. Sjukeheimen er ein livsgledeheim, kor ein har tilpassa aktivitetar for den enkelte og gjer moglegheit for å koma ut i frisk luft. 

Trykk her for søknadsskjema

 

Hå sjukeheim telefonliste

1C langtid tlf. 415 32 739

2C korttid tlf. 415 32 760 (kontaktavd. for SUS)

3A langtid tlf. 415 32 738

3C langtid tlf. 992 14 903

4A langtid tlf. 415 32 735

4C langtid tlf. 415 32 787

Vaskeriet tlf. 415 32 717

Kjøkkenet tlf. 415 32 714

Adresse: Lyngvegen 14, 4365 Nærbø

Verksemdleiar : Jonas Egeland Reime, tlf. 415 32 785