Viktig melding

Lukk meldinga

Har du fått varsel om branntilsyn?

Branntilsynet er ein kontroll av at skorsteinar, eldstadar og gassomnar er i samsvar med gjeldande brannforskrift.

Huseigar må sørge for at det er folk til stades når me kjem på tilsyn. Me kjem heim til deg og informerer om røykvarslarar, brannsløkkingsutstyr og rømmingsvegar.

Dersom oppsett tid ikkje passar, ber me deg ta kontakt for å finne ei ny tid. Hugs å gi eventuelle leigetakarar beskjed om tilsynet.

Kontakt

Peder Vold
Brannførebyggar
Mobil: 41532680
Caroline Friestad
Brannførebyggar
Mobil: 41532663