Vigrestad skule

Skulen er ein småskule med fire klassesteg.

Kvart klassesteg har ca 45-65 elevar. Desse utgjer ein klasse, men er inndelt i tre og fire kontaktlærargrupper. I det daglege vert dei organiserte etter behov.

Første og fjerde klasse er i det sørlege bygget. Andre og tredje klasse er bygget mot nord. Personalet i kvart bygg dannar eit arbeidslag. Skulen har to lagleiarar.

Vinter - steinrøysa 1 - Klikk for stort bilde

 

Skuleveka og skuledagen
Første og andre klasse har 24 undervisningstimar i veka, tredje og fjerde klasse har 27 timar.

Alle trinna slutta kl. 11.15 på onsdagane.
Første og andre klasse sluttar kl. 11.20 på fredagane.

Skuledagen er elles frå kl.8.20-kl.14.00 for 1.-2.klasse
(14.10 for 3.-4.klasse).

Skulen låser opp for elevane 10 minutt før skulestart kl 08.10.

SKULEMÅLTIDET

Elevane har matpause klokka 11.00 – 11.45. Dei kan få lenger tid til å eta dersom det trengst. Læraren er i klasserommet medan elevane et. Ein legg vekt på å skapa god bordskikk og hyggeleg bordfellesskap. Kan gjerne ha høgtlesing. Bordvers vert brukt.

Elevane får kjøpa mjølk og frukt på skulen. Viser til eige påmeldingsskjema.

Samarbeid

Login for redigering