Viktig melding

Lukk meldinga

Sal av tobakksvarer

Alle verksemder som sel tobakk er pliktige til å registrera seg i Tobakkssalgsregisteret, både detaljistar og grossistar.

Dette inkluderer også sal av e-sigarettar, gjenoppfyllingsbeholdarar, urtebaserte røykeprodukt og andre tobakkssurrogat.

Registreringa er kostnadsfri, men alle registrerte verksemder må betala eit årleg tilsynsgebyr.

Årleg tilsynsavgift for sal av tobakksvarer i Hå kommune er 5120 kr.

(Avgift vedteke av kommunestyret i Hå 18/10-2018 sak 68/18 og vert regulert årleg.)