Viktig melding

Lukk meldinga

Varslingstelefonar

Varsel ved påkøyring av viltdyr

Skada og sjuke viltdyr: Ring politiet 02800.

Skada fugl: Ring Norsk viltsykehus på tlf: 403 19 426

Døde viltdyr langs fylkesveg: Ring 02800

Døde viltdyr langs kommunal veg: Ring teknisk vakttelefon 51 79 30 90

Døde viltdyr på privat eigedom: Eigar er sjølv ansvarleg for å fjerna dyret.

Rovviltkontakt i kommunen: Olav Steinberg, tlf: 41 44 63 98

Mattilsynet region sør og vest

Regionkontor: Jærveien 12, 4319 Sandnes

Sentralbord: 22 40 00 00 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
Åpningstider

Regiondirektør

Ole Fjetland
Tlf: 22 77 87 88 
Mobil: 41 43 07 09 

Informasjon

På Mattilsynets nettside finner du mer informasjon        

Bekymringsmelding

Du kan levere bekymringsmelding på Mattilsynets nettside.          

 

Veterinærvakt

Små dyr: 400 89 927

Store dyr: 51 43 04 70

Rovviltvarsling til Statens naturoppsyn

Dersom du ser freda rovvilt eller spor av freda rovvilt, er det ønskeleg at du melder inn observasjonane til rovviltkontaktane i regionen. Dette er viktig for å kartlegga bestanden. Ein god kartlegging av rovviltbestanden er avgjerande for tildeling av kvoter ved mellom anna lisensfelling. 

Berit Helland er rovviltkontakt for Hå: 977 03 275

Jon-Erling Skåtan er rovviltansvarleg for Rogaland: 482 54 803