Viktig melding

Lukk meldinga

Støttefunksjonar

Fleire administrative funksjonar og fellestenester er samla på rådhuset på Varhaug, med konstituert kommunedirektør Waldemar Pettersen som øvste leiar.