Viktig melding

Lukk meldinga

Rehabilitering av skorstein

Hvorfor må jeg rehabilitere?

Skorsteinen blir gjennom året utsatt for store påkjenninger fra fyring, vær og vind. Derfor vil en skorstein ha behov for oppgradering i likhet med andre bygginstallasjoner. Dersom du har fått beskjed fra feier at det er på tide å rehabilitere, er dette fordi brannsikkerheten i din skorstein nå er svekket og kan utgjøre en fare for brann.

En annen grunn til at skorsteinen kan rehabiliteres er for eksempel at en brennbar vegg står for nær en teglskorstein. Da kan rehabilitering med endring av oppstillingsvilkår være en løsning.

Søknadplikt

Rehabilitering av skorstein er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven § 20-1 bokstav f. Søknadsprosessen er det gjerne aktøren som ordner.

Søknadskjemaene finner du hos direktoratet for byggkvalitet

Vi må ha følgende ferdig utfylt for søknad: 

5174 Søknad om tillatelse til tiltak

5181 Erklæring om ansvarsrett

5185 Gjennomføringsplan

Tegning/kart

Etter tillatelsen er gitt og arbeidet utført må vi ha inn, ferdig utfylt:

5167 Søknad om ferdigattest

5185 Gjennomføringsplan, oppdatert (versjon 2) der det er krysset av at alle arbeidene er avsluttet

 

Alle skjema sendes til teknisk@ha.kommune.no