Viktig melding

Lukk meldinga

Tusen takk til deg som har meldt din interesse til å bli meddommer.

Det var mange av dere innbyggere i Hå kommune som hadde lyst å være meddommere, flere enn det som Hå kommune fikk bestilling på fra domstoladministrasjonen. Det betyr at flere av dere dessverre ikke får ønsket deres oppfylt denne gangen,  om det å være meddommer. 

Status 

Kommunestyret vedtok i sitt møte 20. juni 2024 hvem som skal være meddommere i Sør-Rogaland tingrett, Gulating lagmannsrett, skjønnsmedlemmer og meddommere i jordskifteretten. I tilegg ble det valgt medlemmer av forliksrådet. 

 

Tusen takk til alle dere som har vist interesse for å vær meddommer!