Viktig melding

Lukk meldinga

Kontaktinformasjon

Barneverntenesta har som mål å sikra nødvendig hjelp til barn og unge som lever under forhold som kan skada helsa og utviklinga deira. Barnevernet skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Kontakttelefon barnevernet er bemanna kvardager mellom klokka 07.45-15.15. Utanom desse tidene kan du ringa barnevernvakta.

Kontakttelefon barnevern 2023
Kven Telefonnummer
Kontakttelefon barnevernet 992 14 938
Barnevernvakta 905 41 321
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Krisesenter 51 53 06 23
Voldtektsmottaket i Sør-Rogaland (legevakta i Stavanger) 902 40 200

Postadresse

Rådhusgata 8

4360 Varhaug

Besøksadresse

Bjorhaugslettå 38 (i samme bygning som Gann tre)

4365 Nærbø

Digital kommunikasjon

Med tenesta eDialog kan både privatpersonar og verksemder kontakta oss via ein sikker og effektiv kanal.

Her kan du kontakta barnevernet i Hå via eDialog

Kontakt

Barneverntenesta Hå kommune
Mobil: 99214938
Therese G. Haugstad
Leder
Mobil: 45219038

Kartpunkt