Viktig melding

Lukk meldinga

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har helsesjukepleiar og lege som du kan snakka med om helsa di. Både lege og helsesjukepleiar har teieplikt.

Helsestasjon for ungdom finn du på helsestasjonen på Nærbø (Lyngvegen 14).

Kven kan få hjelp på helsestasjon for ungdom?

Alle mellom 12 og 21 år som bur i Hå kommune kan få hjelp her.

Må eg bestilla time?
 • Nei, det er ikkje timebestilling på helsestasjon for ungdom.
 • Du kan møta opp på helsestasjon for ungdom på Nærbø mellom klokka 14.00-16.30 på måndagar, eller ringa 51 79 99 70 for å avtala time. Telefonen er bemanna kvardagar mellom klokka 08.00-10.00 og mellom klokka 12.30-14.00.
 • Du kan også ringa eller senda SMS til 47 75 61 47 / 45 87 61 34 i opningstida til HFU på måndagane.
 • Helsestasjon for ungdom held til på helsesenteret på Nærbø (Lyngvegen 14), og du kan venta på venterommet til legekontoret når du kjem.
Kva kan eg få hjelp til?

Du kan få hjelp og rettleiing i det som er aktuelt for deg og livet ditt.

Mange tek kontakt med oss om:

 • prevensjon
 • seksualitet
 • seksuell orientering og kjønnsidentitet
 • graviditet
 • kjønnssjukdomar
 • kosthald
 • rus – narkotika, alkohol
 • røyking
 • vanskelege tankar
 • problem med venner eller familie
Kven jobber på helsestasjon for ungdom?

Helsesjukepleiar og lege jobbar på helsestasjonen for ungdom.

Opningstider

Måndagar kl. 14.00 - 16.30

Kontakt

Helsestasjon
Telefon: 51799970

Kartpunkt