Viktig melding

Lukk meldinga

Landbruksavgifter

Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

For behandling av konsesjonssøknadar: 5000 kroner per søknad

For behandling av søknadar om delingssamtykke etter jordlova

2000 kroner per søknad


Det er kommunen som krev inn gebyra. Gebyra er fastsett av Statens landbruksforvaltning i Forskrift og gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.