Viktig melding

Lukk meldinga

Personvernombud i Hå kommune

Personopplysningsloven sier at Hå kommune skal ha et personvernombud.

Personvernombudet sin oppgave er å gi råd til ledere og ansatte om hvordan innbyggeres og ansattes personvern ivaretas best mulig. Ombudet er også kontaktperson for innbyggere som lurer på noe om sine personopplysninger.

 

Hva er oppgavene til personvernombudet?

Hå kommune må ha et rettslig grunnlag for å oppbevare personopplysninger. For å gi tjenester til innbyggerne innhenter og bruker kommunen mange personopplysninger. Personvernombudet skal derfor kontrollere at kommunen følger regelverket.

 

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en privatperson. Det kan være navn, adresse, telefonnummer og fødselsnummer. En personopplysning kan også være noe annet som identifiserer en person, slik som et bilde eller et fingeravtrykk.

Noen personopplysninger er sensitive, slik som for eksempel informasjon om etnisk opprinnelse, politisk oppfatning eller helseopplysninger. Slike opplysninger er det ekstra strenge regler for å kunne oppbevare og dele.

 

Hvem er personvernombud?

Personvernombud i Hå kommune er spesialrådgiver Markus Schröder Bjørnseth. Du kan nå ham på e-post personvernombud@ha.kommune.no eller mobil 95089040.