Viktig melding

Lukk meldinga

Tiltak i kulturlandskapet

Inngrep i kulturlandskapet krev ofte løyve frå eit lovverk, og du bør derfor kontakta kommunen før du går i gang med eit planlagt tiltak.  Søknadsskjema finner du her. (DOC, 44 kB)
 

Eksempel på tiltak du må søka om (ikkje utfyllande)

 • Nydyrking
 • Drifts- og skogsvegar
 • Fysiske tiltak i vassdrag - eget skjema
 • Tilplanting av dyrka jord og juletre
 • Lukking av open grøft
 • Etablering av ridebane
 • Fjerning av åkerholmar
 • Fjerning av steinrøyser og steingarder
 • Fjerning av åkerkantar
 • Fjerning av stein fra kulturbeiter
 • Mottak av masser/deponi

Tiltak som inneber vanleg stell av eigedomen er ikkje søknadspliktig. Eksempel på dette er grøfting eller fjerning av tre som veks innover jordet og er til hinder for drift av jordvegen.

Kontakt

Karin Hansen Nærland
Landbruks- og miljørådgivar
Mobil: 95978069