Viktig melding

Lukk meldinga

Ordførar Andreas Bjorland

Andreas Bjorland (KrF) er ordførar i Hå i valperioden 2023-2027.

Ordføraren er den fremste representanten for kommunen. Underskrifta hans er forpliktande for kommunen, i samsvar med lovverket og etter dei vedtak som formannskapet og kommunestyret gjer.

Ordføraren leiar møta i kommunestyret og formannskapet og set opp saklista til møta. Representerer kommunen ved offisielle samkome og har i det heile ansvaret for den kommunale representasjonen. Etter lova har han rett til å vera med på møte i alle kommunale utval, styre og råd.

Foto/pressebilde av ordføraren

Bilde av ordførar Andreas Bjorland med ordførarkjede rundt halsen. Foto. - Klikk for stort bilete
Bilde av ordførar Andreas Bjorland. Foto. - Klikk for stort bilete

Kontakt

Andreas Bjorland
Ordfører
Telefon: 92890333