Viktig melding

Lukk meldinga

Kommuneplan 2014-2028

Planen er erstatta av Kommuneplan 2024-2036 “Hå mot 2036”.

Kontakt

Ole Vikse
Ole Vikse
Plansjef
Mobil: 46504063