Viktig melding

Lukk meldinga

Varhaug sentrum - ein møteplass for alle

Framtidsbilete Varhaug - Klikk for stort bileteKommunedelplan for Varhaug sentrum vart godkjend av kommunestyret 7. oktober 2021.

Hovudgrepet er å definera ein heilskapleg struktur med ei klar og funksjonell avgrensing av sentrum. Sentrumsavgrensinga skal styrka byrom og møteplassar som bind saman rådhuset og butikksentera. Nye bygg skal ha småskalapreg som tek i vare identiteten til tettstaden Varhaug. Det skal etablerast ein gjennomgåande grøntstruktur som knyt sentrum saman, og det vert lagt til rette for ein ny breiare og lysare undergang ved Rådhusgata. Gjennom den nye sentrumsplanen ynskjer Hå kommune å vidareutvikla Varhaug sentrum som ein møteplass for alle.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til planen kan du kontakta Hå kommune på telefon 51 79 30 00.

Kontakt

Tor-Eivind Eie Fagereng
Tor-Eivind Eie Fagereng
Kommuneplanleggar
Mobil: 92169030
Ole Vikse
Ole Vikse
Plansjef
Mobil: 46504063