Viktig melding

Lukk meldinga

Plantevernkurs

For å kunna kjøpa og bruka plantevernmiddel må du ha eit autorisasjonsbevis, såkalla sprøytesertifikat. Då må du gjennomføra kurs og bestå eksamen. Beviset er gyldig i ti år.

Kven kan få autorisasjon for bruk av plantevernmiddel?

Sjå informasjon på mattilsynet.no. Er du i tvil om du kan få beviset; ta kontakt med kommunen før kursstart.

Korleis kan eg få autorisasjon for bruk av plantevernmiddel?

  • Norsk Landbruksrådgiving Rogaland arrangerer kurs som gjev bevis for første gong og kurs i fornying. Plantevernkursa legg mest vekt på jordbruksproduksjon, men andre næringar/produksjonar har også høve til å delta.
  • Mattilsynet har nettbasert kurs for fornying av bevis, sjå mattilsynet.no

Autorisasjonsordning for gnagermiddel

Det mulig for at personer som eier eller leier landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler. For å få denne autorisasjon må du ha gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og ha gyldig plantevernmiddelautorisasjon.

Du kan tilmelde deg kurs hos NLR Rogaland.

Kontakt

Else Brit Helland Mæland
Spesialkonsulent, landbruk
Mobil: 48139381