Viktig melding

Lukk meldinga

SLT-Handlingsplan

SLT- handlingsplan (PDF, 750 kB) har som mål å samordna det rus- og kriminalitetsførebyggjande arbeidet i kommunen.

Kriminalitetsførebygging handlar om å satsa systematisk på å unngå kriminalitet i staden for å reparera. Innsatsen  må vera mangfaldig og rettast mot både sosiale miljø, enkeltpersonar og fysiske nærmiljø. Å sikra gode og stimulerande oppvekstvilkår for barn og unge og sørgja for tidleg hjelp og støtte vil kunna bidra til mindre problemåtferd, rusbruk og kriminalitet. Målgruppa for det rus- og kriminalitetsførebyggjande arbeidet i Hå kommune er barn og unge i aldersgruppa 0-20 år.