Viktig melding

Lukk meldinga

Sjekk ut læringsfabrikken Hubben

Hå kommune har i samarbeid med Haugstad møbel AS og Ungt entreprenørskap etablert læringsfabrikken Hubben. Her møter elevane i kommunen ein meir praktisk og relevant skulekvardag. Målet er at ein variasjon i skulekvardagen skal bidra til å auke læringsutbyttet og trivselen til elevane.

Sjå innslag frå då TV Vest var på besøk i Hubben.

Skaparglede og samarbeid

Hubben ligg på Varhaug. Her er ei lenkje til Hubben sine heimesider. Hit kjem alle elevane på 9. trinn frå dei fire ungdomsskulane i kommunen for å etablera og driva elevbedrifter. Entreprenørskap blir nytta som læringsmetode, og elevane får omsetje idear til handling. Elevane er ein viktig ressurs, og på Hubben legg me opp til at dei bruker moglegheita for medråderett, og bidreg til læringsfellesskapet gjennom innsats og medverknad. I tillegg lærer dei om sirkulærøkonomi og berekraft i praksis, og blir utfordra til å ta sjølvstendige val, samarbeide og motivere seg for vidare utdanning.

Prosjektet er tverrfagleg, og det blir henta kompetansemål frå fleire av faga på skulen. Elevane arbeider med prosjektet ein halv dag i veka pluss fire heile produksjonsdagar i løpet av eit halvt år, til saman rundt 50 skuletimar. Perioden blir avslutta med ei messe der elevane sitt arbeid blir presentert og seld til interessentar.

Her er ei lenkje til Hubben Læringsfabrikk si heimeside

Reduserer avfall og miljøavtrykk

I «Hubben» får elevane tilgang til møblar og innreiingar som blir byta ut av kundar av Haugstad møbel AS. Fleire av elevane vel å etablera elevbedrifter som tar utgangspunkt i desse møblane, og gir dei nytt liv gjennom design og redesign. Slik bidrar elevane til å redusera avfall og miljøavtrykk. Elevane blir òg bevisstgjorde Norge si rolle i verda ved at 10% av overskota til bedrifta blir donerte til TV-aksjonen. Dermed bidrar elevane til å gi betre levekår, og nye moglegheiter og tenester til personar i samfunnet som treng det.

Kontakt

Henning Stokkeland Olsen
Prosjektkoordinator Hubben læringsfabrikk
Mobil: 41615983