Viktig melding

Lukk meldinga

Frivillige tiltak i landbruket

Med "frivillige tiltak i landbruket" menes at bøndene gjennomfører tiltak som ikke er lovpålagte, og som bidrar til bedret vannkvalitet.

Slike tiltak er blant de mest kostnadseffektive når det gjelder å redusere næringstilførsel til vassdragene, og omfatter tiltak som:

  • Etablering av renseparker
  • Dannelse av bekkelag
  • Etablering av vegetasjonssoner og gjødslingsfrie soner mot vassdrag
  • Fokus på gjødslingstidspunkt
  • Vurdering av tilstand på tekniske installasjoner, deriblant gjødselkjeller og siloanlegg
  • Tiltak for veksthus (rensing/resirkulering av avløpsvann)

FTL ønsker å bidra med rådgivning, og rykker ut ved forespørsel. Ta kontakt med Per M. Bjorland på 91 57 93 79 eller Marianne Goa på 45 73 92 91.

Jæren Vannområde har et overordnet faglig ansvar for for Frivillige Tiltak i Landbruket. Les om Rogaland Vannregion og Jæren Vannområde her.

Kontakt

Per M. Bjorland
Prosjektleiar, frivillige tiltak i landbruket
Mobil: 91579379
Marianne Goa
Konsulent