Viktig melding

Lukk meldinga

Arbeidet med biogass i kommunen

Biogass blir sett på som en del av løsningen på spredearealsproblematikken på Jæren samt reduksjon av klimagasser. Ennå er det ikke mye husdyrgjødsel som tar turen innom biogassanlegg, men det vil nok komme. Økonomien og bruken av bioresten er en del av utfordringen. Hå Kommune fikk utarbeidet en rapport om gjødselhåndteringsstrategi på Jæren. 

Se video om da Hå Kommune fikk en klimapris for dette arbeid i 2020. 

Hå Kommune er med i et biogassnettverk, hvor det jobbes med å finne løsninger for biogassproduksjon. Ønsker du å bli med i nettverket, så kan du melde deg til på facebook eller messenger og få invitasjon til informasjonsmøter og annen aktivitet i regionen.