Viktig melding

Lukk meldinga

Kommunale påskjønningar og prisar

Illustrasjonsbilde av medaljar. Foto - Klikk for stort bilete

Hå kommune deler kvart år ut påskjønningar og prisar både til einskildpersonar og lag eller foreiningar. Det vert mellom anna delt ut kulturpris, frivilligpris og påskjønning for kulturprestasjonar.

På denne sida kan du senda inn din nominasjon til dei ulike prisane.

Kommunal påskjønning – kulturprestasjonar (norgesmeistrar m.v)

Skjema for innmelding av personar eller lag til kommunal påskjønning

Hå kommune deler ut påskjønning til utøvarar eller lag som har vunne offisielle Norgesmeisterskap, eller teke medalje i Nordisk, EM, VM eller OL.

Frist for innmelding er 01.12.23

Frivilligprisen i Hå

Skjema for å melde inn kandidat til Frivilligprisen

Hå kommune deler ut prisen til einskildperson, organisasjon eller lag som har gjort ein særs vedfull innsats i det frivillige arbeidet i kommunen.
Det kan vera frivillig innsats over lengre tid, eller i eit tidsavgrensa prosjekt. Den frivillige innsatsen må ha vore utan løn.
 
Frist for nominasjon er 08.11.2023

Kulturprisen i Hå

Skjema for å melde inn kandidat til Kulturprisen

Hå kommune deler ut kulturpris til einskildpersonar eller organisasjonar som har gjort ein særs verdfull innsats for kulturlivet i kommunen. Kulturprisen vert utdelt annankvart år (partalsår).

Frist for nominasjon er 01.11.2024

 

Alle prisar og påskjønningar vert delt ut på ordføraren si nyttårsmottaking 1. januar