Viktig melding

Lukk meldinga

Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering er eit tidsavgrensa tilbod til vaksne med redusert fysisk funksjon som gjer det vanskeleg å meistra kvardagen.

 

 Trykk her for søknadsskjema

 

Kva er kvardagsrehablitering?

Kvardagsrehabilitering er eit tilbod  som går føre seg heime hos deg og/eller i nærmiljøet ditt.  Det tar utgangspunkt i det du tykkjer er viktig og  kva du ønskjer å få til av ulike aktiviteter i kvardagen din.

Kvardagsrehabilitering arbeider som eit team som består av sjukepleiar, ergoterapeut og fysioterapeut.

Kven kan få tilbod om kvardagsrehabilitering?

Kvardagsrehabilitering er for:

  • deg som bur heime og har opplevd ei endring i funksjonsnivå
  • deg som treng tilrettelegging for å klare daglege aktivitetar
  • deg som treng tryggleik når du skal trena deg opp etter sjukdom
Kva kan du venta deg som mottakar av kvardagsrehabilitering?

Me kan hjelpa deg med å trena på det som er viktig for deg å klara sjølv i kvardagslivet.

For å oppnå det arbeider me intensivt saman med deg i ein avtalt tidsperiode. 

Kva ventar me av deg?

Du må vera motivert for å gjera ein innsats. 

 

Kontaktinformasjon:

Stine Olseth

Mobil: 91000386

Send e-post​​​