Viktig melding

Lukk meldinga

Meklarpakkar

Eigedomsmeklarar og andre som treng å innhente kommunal informasjon, for eksempel i forbindelse med sal av eigedom, kan bestille produkta frå  Ambita, Norkart eller Proconet.

Ein meklarpakke kan bestå av:

  • Situasjonskart
  • Matrikkelrapport og matrikkelkart
  • Plankart og reguleringsføresegner
  • Leidningskart
  • Kommunale avgifter og eventuelle restanser
  • Godkjente bygningsteikningar, informasjon om bruksløyve / ferdigattest

Leveringstida er normalt 5 verkedagar. Produkta i meklarpakken kan bestillast som enkeltprodukt

Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse stiller ein til leverandørane.