Viktig melding

Lukk meldinga

Natteravn

Natteravn logo. Illustrasjon. - Klikk for stort bilete

I Hå kommune har me natteravnordning på Nærbø, Varhaug, Vigrestad og Ogna (inkludert Brusand og Sirevåg). Foreldrearbeidsutvalet (FAU) ved ungdomsskulane set opp liste for når du som har barn i ungdomsskulen kan vera med som natteravn og skapa eit tryggare nærmiljø.

Natteravnane er ikkje ein organisasjon, men koordinert frivillig arbeid i lokalsamfunnet. Det er lokale grupper over heile Noreg. Tryg Forsikring er hovudsamarbeidspartner, og lokalt næringsliv er også ein viktig støttespelar for Natteravnane. Natteravnane har felles etiske retningslinjer.

Ta kontakt med FAU på på den enkelte ungdomsskule om du vil vera med som natteravn, eventuelt med Ungdomskoordinator på e-post natteravn@ha.kommune.no 

Ein natteravn:

 • er ein helt alminneleg, vaksen person med sunn fornuft (politisk og religiøs nøytral)
 • bidrar til eit godt oppvekstmiljø for barn og unge i nærområdet
 • vandrar ute i gata og andre stader der ungdom samlar seg på kvelds- og nattetid
 • bryr seg om barn og unge ved å vera til stades for dei når dei treng det
 • observerer, lyttar, gir rettleiing og hjelp når barn og unge tar kontakt og tilkallar hjelp om nødvendig
 • er edru, rusfri, blid, inkluderande og vennleg

Som natteravn

 • kan du vera med på å skapa tryggleik og trivsel i ditt lokalmiljø
 • kan du bidra til å skapa gode, sosiale møteplassar mellom unge og eldre
 • får du innblikk i barn og unge sin kvardag utanfor heimen
 • vert du kjend med andre engasjerte vaksne og ditt eige nærmiljø
 • får du mosjon, frisk luft og fellesskap med andre engasjerte vaksne

Natteravnrutinar i dei ulike bygdene i Hå

Nærbø

Den som er lagleder (har navnet sitt øverst), tar ansvar for å minne de andre på at de skal være natteravn ved å sende de en sms noen dager i forkant. Lagleder henter og leverer nøkkelkort til Frivillighetssentralen på Holdeplassen.

 

Onsdager klokka 19.00-22.00 

Oppmøtested: Utenfor Hå Frivillighetssentral, Jadarvegen 5 på Nærbø kl. 19.00 (nedsiden av bygget). I gult skap i gangen finner dere Tryg-ryggsekk (med antibac, førstehjelpsutstyr og lommelykt). Der er det en QR-kode for registrering slik at dere er forsikret. Natteravnsvester/jakker må brukes når en er natteravn. Det er mulighet å koke kaffe i lokalet. Du finner kaffe og filter i skapet, og trakter på kjøkkenet.

En bør prioritere å gå innom Amfisenteret inkludert parkeringsgarasjen, Nærbø ungdomsskole og inne i nye Loen og området utenfor. En kan gå til Bø- og Motland skole, Yummy time, Pizzabakeren og uteområde til barnehager om det er tid. En bør gå innom togstasjonen og jernbaneundergangen. Sjekk togavgangstidene. Gå gjerne bak jernbanebygget og på parkeringsplassene tilhørende BaneNor.

Gruppa kan selvsagt avtale å starte tidligere om det er ønskelig, men det er ikke ønskelig at dere avslutter før kl. 21.15 med tanke på at Loen fritidsklubb stenger dørene kl. 21.00.

 

Fredager klokka 19.00-23.00 (mai-november)

Oppmøtested: Utenfor Hå Frivillighetssentral, Jadarvegen 5 på Nærbø kl. 1900 (nedsiden av bygget). I gult skap i gangen finner dere Tryg-ryggsekk (antibac, førstehjelpsutstyr og lommelykt). Der er det en QR-kode for registrering slik at dere er forsikret. Natteravnsvester eller jakker må brukes når en er natteravn. Det er mulighet å koke kaffe i lokalet.

 Det er viktig å følge med togavgangene og være på perrongen ved avganger og ankomst. Dersom det er mindre enn 4 natteravner slik at dere ikke kan dele dere, må dere vurdere hvor ofte dere skal være på togstasjonen. Gå gjerne bak jernbanebygget og på parkeringsplassene tilhørende BaneNor. En bør gå innom begge Amfisentrene inkludert parkeringsgarasjene dersom det er åpent. Bruk gjerne noe tid ved Nærbø ungdomsskole, rundt Loen og Rema 1000.

 I tillegg kan en gå innom Bø skole og Bedehuset, Motland skole, Fugleparken, uteområder til barnehager, nedsiden av Familiesenteret i Jadarvegen, Yummy time, «Snadder» og Pizzabakeren.

Det er naturlig å runde av kvelden noe tidligere om været er dårlig og det ikke er en ungdom å se. Gruppa kan selvsagt avtale å starte tidligere om det er ønskelig, men det er ikke ønskelig at dere avslutter før kl. 22.00.

 

Lørdager klokka 19.00-23.00

Oppmøtested: Utenfor Hå Frivillighetssentral, Jadarvegen 5 på Nærbø kl. 1900 (nedsiden av bygget). I gult skap i gangen finner dere Tryg-ryggsekk (antibac, førstehjelpsutstyr og lommelykt). Der er det en QR-kode for registrering slik at dere er forsikret. Natteravnsvester/jakker må brukes når en er natteravn. Det er mulighet å koke kaffe i lokalet. Det er kaffe og filter i skapet, trakter på kjøkkenet.

 Det er viktig å følge med togavgangene og være på perrongen ved avganger og ankomst. Dersom det er mindre enn 4 natteravner slik at dere ikke kan dele dere, må dere vurdere hvor ofte dere skal være på togstasjonen. Gå gjerne bak jernbanebygget og på parkeringsplassene tilhørende BaneNor. En bør gå innom begge Amfisentrene inkludert parkeringsgarasjene dersom det er åpent. Bruk gjerne noe tid ved Nærbø ungdomsskule, rundt Loen og Rema 1000.

 I tillegg kan en gå innom Bø skole og Bedehuset, Motland skole, Fugleparken, uteområder til barnehager, nedsiden av Familiesenteret i Jadarvegen, Yummy time, «Snadder» og Pizzabakeren.

Det er naturlig å runde av kvelden noe tidligere om været er dårlig og det ikke er en ungdom å se. Gruppa kan selvsagt avtale å starte tidligere om det er ønskelig, men det er ikke ønskelig at dere avslutter før kl. 22.00.

 

Rapport:

Rapport fra kvelden sendes på e-post: natteravn@ha.kommune.no

Rapporten bør inneholde følgende punkter:

 • Start med å skrive natteravn Nærbø og dato.
 • Hvor mange som gikk natteravn.
 • Hvilken rute/steder dere var innom.
 • Hvor mange barn/ungdom dere møtte og cirka alder på disse.
 • Kort beskrivelse av kvelden/observasjoner/etc.

 

Tusen takk for at du går natteravn og bidrar til et tryggere lokalmiljø! Både ungdommen og voksne liker å se natteravnene 😊

Varhaug

Den som er lagleder (har navnet sitt først), tar ansvar for å minne de andre på at de skal være natteravn ved å sende en sms noen dager i forkant. Lagleder henter og leverer adgangskort til SFO-basen på Bøen storkiosk.

 Gå til høyre for inngangsdøra til SFO.

 1. Trykk A.
 2. Dra adgangskortet.
 3. Trykk kode

 

Tirsdager klokka 19.00-21.00:

Oppmøtested: Varhaug barneskole, SFO-inngangen, kl. 19.00.

I hvitt skap i SFO-basen finner dere en sort Tryg-ryggsekk. Der er det en Q- kode for registrering slik at dere er forsikret. I sekken er det førstehjelpsutstyr, antibac og lommelykt. Natteravnsvester eller jakker må brukes når en er natteravn. Det er mulighet å koke kaffe i lokalet (kaffe og filter ligger i skapet).

Det er ønskelig at natteravnene går innom Lensmannsløa ungdomsklubb spesielt kl. 19-20 (ungdomsklubben er åpen kl. 14.00-20.00). Sjekk også Lensmannsløa barnehage og gapahuken der når en allikevel er i nærheten. Ellers bør en gå innom Spar, garasjeanlegget til Coop Extra, jernbanestasjonen, misjonshuset, Bøen, gå opp gangstien ved SentrumSalongen, forbi Trekløveren barnehage (sjekk gapahuk og uteområde) og gå opp i Tarzanløypa på Varhaug skole. Hvis det er tid kan en ta en runde rundt Fjordkjøkken og gå turen til Iden og Jæren olje (bensinstasjon på Buevegen).

Det er naturlig å runde av kvelden noe tidligere om været er dårlig og det ikke er en ungdom å se. Gruppa kan selvsagt avtale og starte tidligere om det er ønskelig, men det er ikke ønskelig at dere avslutter før kl. 20.30 med tanke på at ungdomsklubben stenger dørene kl. 20.00.

 

Fredager og lørdager klokka 21.00-00.30: 

Oppmøtested: Varhaug barneskole, SFO-inngangen, kl. 21.00.

I hvitt skap i SFO-basen finner dere en sort Tryg-ryggsekk. Der er det en QR-kode for registrering slik at dere er forsikret. I sekken er det førstehjelpsutstyr, antibac og lommelykt. Natteravnsvester eller jakker må brukes når en er natteravn. Det er mulighet å koke kaffe i lokalet (kaffe og filter ligger i skapet).

En bør gå innom Lensmannsgarden, Spar, garasjeanlegget til Coop Extra, jernbanestasjonen (tilpass gjerne etter togavgang/ankomst), misjonshuset, Bøen, gå opp gangstien ved Sentrum Salongen, forbi Trekløveren barnehage (sjekk gapahuk og uteområde) og gå opp i Tarzanløypa på Varhaug skole. Hvis det er tid kan en ta en runde rundt Fjordkjøkken og gå turen til Iden og Jæren olje (bensinstasjon på Buevegen).

Det er naturlig å runde av kvelden noe tidligere om været er dårlig og det ikke er en ungdom å se. Gruppa kan selvsagt avtale og starte tidligere om det er ønskelig, men det er ikke ønskelig at dere avslutter før kl. 00.00.

 

Rapport:

Rapport fra kvelden sendes på e-post: natteravn@ha.kommune.no

Rapporten bør inneholde følgende punkter:

 • Start med å skrive natteravn Varhaug og dato.
 • Hvor mange som gikk natteravn.
 • Hvilken rute/steder dere var innom.
 • Hvor mange barn/ungdom dere møtte og cirka alder på disse.
 • Kort beskrivelse av kvelden/observasjoner/etc.

 

Tusen takk for at du går natteravn og bidrar til et tryggere lokalmiljø! Både ungdommen og voksne liker å se natteravnene 😊

Vigrestad

Den som har navnet sitt øverst er lagleder, og tar ansvar for å minne de andre på at de skal være natteravn ved å sende en sms noen dager i forkant. Det skal være minimum to natteravner pr. kveld, ingen skal gå alene. Dersom man ikke klarer å stille på oppsatt dato, må man selv ta ansvar for å bytte med noen andre på lista.

Lagleder henter nøkkelkortet + nøkkel til inngang til Aktiviteten, på Gjegnet 3. Dere må ringe mobilnummer 99 21 49 49 eller 99 21 49 50 for at personalet skal komme ut med nøkkelkortet. Det samme gjelder når dere skal levere kortet tilbake etter vakt (så dere ikke vekker beboerne ved å ringe på dørklokka).

Nøkkel som følger med nøkkelkortet passer inngangsdøra til Velferdssenteret.

Gå til venstre og deretter rett fram, før dere vender til høyre. Gå gjennom dør nr 111, 137 og 127. Da får dere kontoret på venstre side (dør nr. 140).

På merket knagg på kontoret på Aktiviteten henger sort Tryg ryggsekk med natteravnvester og utstyr.  Ryggsekken må henges tilbake samme kveld før adgangskort leveres tilbake til Gjegnet 3.

Inne på Aktiviteten kan natteravnene oppholde seg, varme seg og bruke toalettene.

Dere må være ute av lokale innen kl. 01.00. Det henger instruks på nøkkelkortet ved utløsing av alarm.

 

Fredager og lørdager klokka 21.00-00.00:

 Oppmøtested: Gjegnet 3, Velferdssenteret på Vigrestad kl. 21.00.

I Tryg ryggsekk er det en QR kode for registrering slik at dere er forsikret mens dere er natteravn. I sekken er det førstehjelpsutstyr, antibac og lommelykt. Natteravnsvester må brukes når man er natteravn.

Natteravnene kan gå innom:

 • Barneskolen
 • Ungdomsskolen
 • Nedlagt barnehage
 • Vigrestad barnehage
 • Larsaskogen
 • Coop Extra
 • Torget
 • Rema 1000
 • Misjonshuset
 • Ungdomsklubben (inkludert trappenedganger til kjelleren)
 • Togstasjonen (perrongen). Tilpass gjerne etter togavgang/ankomst.

Gruppen kan selvsagt avtale og starte tidligere om det er ønskelig, men det er ikke ønskelig at dere avslutter før kl. 00.00. Det er naturlig å runde av kvelden tidligere om været er dårlig og det ikke er ein ungdom å se.

 

Rapport:

Rapport fra kvelden sendes på e-post: natteravn@ha.kommune.no

Rapporten bør inneholde følgende punkter:

 • Start med å skrive natteravn Vigrestad og dato.
 • Hvor mange som gikk natteravn.
 • Hvilken rute/steder dere var innom.
 • Hvor mange barn/ungdom dere møtte og cirka alder på disse.
 • Kort beskrivelse av kvelden/observasjoner/etc.

 

Tusen takk for at du går natteravn og bidrar til et tryggere lokalmiljø! Både ungdommen og voksne liker å se natteravnene 😊

Brusand, Ogna, Sirevåg

Den som er lagleder (har navnet sitt øverst), tar ansvar for å minne de andre på at de skal være natteravn ved å sende de en sms noen dager i forkant. Lagleder henter og leverer Tryg-ryggsekk på YX-stasjonen.

I ryggsekken er det kaffikopper merket med Natteravn Hå kommune. Dere kan fylle koppene gratis på YX når dere går natteravn, og YX vasker koppene mellom hver gang.

 

Torsdager klokka 18.30-20.30:

Oppmøtested: YX-stasjonen kl. 18.30. I Tryg-ryggsekk ligger QR-kode for registrering slik at dere er forsikret. I tillegg finner dere gule natteravnsvester som alltid skal brukes, antibac, førstehjelpsutstyr og lommelykt.

Ogna ungdomsklubb er åpen fra kl. 14.15-20.00 på torsdager. Det er ønskelig at natteravnene kommer innom klubben.

På Ogna bør dere gå innom togstasjonen, se i venteskuret, gå ned på stranda ved utløpet av Ognaelva (nordsiden) eller småbuktene i Laugarvika (gjelder spesielt fra etter påske og frem til høstferien). Gå gjerne i området rundt skolen og på YX-stasjonen. Sjekk togavgangstidene. Gruppen kan selvsagt avtale å starte tidligere, men det er ikke ønskelig at dere avslutter før kl. 20.30 med tanke på at ungdomsklubben stenger dørene kl. 20.00. Det kan være særlig sårbart når ungdommene skal hjem.

 

Lørdager klokka 21.00-00.30:

Oppmøtested: YX-stasjonen kl. 21.00. I Tryg-ryggsekk ligger QR-kode for registrering slik at dere er forsikret. I tillegg finner dere gule natteravnsvester som alltid skal brukes, antibac, førstehjelpsutstyr og lommelykt. Ryggsekken må leveres på YX dagen etter.

På Ogna bør en gå innom togstasjonen, se i venteskuret, gå ned på stranda ved utløpet av Ognaelva (nordsiden) eller småbuktene i Laugarvika (gjelder spesielt fra etter påske og frem til høstferien). Dere bør også gå i området rundt skolen og YX, og bedehuset på Brusand. Bedehuset stenger kl. 24.00 (lørd.). Dere kan oppsøke Brusand og Sirevåg dersom en vurderer det er hensiktsmessig. Sjekk togavgangstidene da mange ungdommer reiser mellom bygdene med tog. Gruppen kan selvsagt avtale å starte tidligere, men det er ikke ønskelig at dere avslutter før kl. 00.00. Det kan være utrygt når ungdommene skal hjem fra venner, bedehuset og togstasjonene før midnatt.

 

Rapport:

Rapport fra kvelden sendes på e-post: natteravn@ha.kommune.no

Rapporten bør inneholde følgende punkter:

 • Start med å skrive natteravn Ogna/Brusand/Sirevåg og dato.
 • Hvor mange som gikk natteravn.
 • Hvilken rute/steder dere var innom.
 • Hvor mange barn/ungdom dere møtte og cirka alder på disse.
 • Kort beskrivelse av kvelden/observasjoner/etc.

 

Tusen takk for at du går natteravn og bidrar til et tryggere lokalmiljø! Både ungdommen og voksne liker å se natteravnene 😊