Viktig melding

Lukk meldinga

Siloanlegg og pressaft

Siloanlegg (tårnsiloer, plansiloer, utesiloer og rundballer) skal alltid anlegges slik at det ikke kommer pressaft i vassdrag. Pressaft kan gjøre stor skade på fiskebestand og ødelegge flere års fiskeproduksjon på kort tid. Derfor må siloer bygges med oppsamling av pressaft mens utesiloer og rundballer må være fortørka og plasseres på en måte der det ikke kan forekomme avrenning til vassdrag.

Krav til oppsamling av silosaft fremgår av Tekniske retningslinjer for oppsamling og disponering av pressaft av Landbruksdepartementet 22.07.93. Her beskrives ulike metoder og dimensjonering i forhold til tårnsiloer. Det er ikke lagt nye retningslinjer selvom det nå primært bygges plansiloer.

Hå Kommune har med utgangspunkt i retningslinjene utarbeidet en kort veiledning for oppsamling ved plansiloer.  (DOCX, 21 kB) Det viktigste er at det skal være tilstrekkelig oppsamlingskapasitet og en plan for å tømme lageret. Nedbør og pressaft skal kunnes skilles i størst mulig grad.

Utesiloer eller stakksiloer som legges rett på bakken skal ha minimum 25% tørrstoff. Da er det være minimal avrenning. Under uttak skal også siloen dekkes til slik at det ikke blir utvasking av silosaft.

Når det gjelder rundballer så har også Landbruksdepartementet skrevet om det:

1. Rundballer bør fortrinnsvis lagres på ugrøftet mark med god naturlig drenering. Terrenget bør være mest mulig flatt og minimum 50 m (helst 100 m) fra bekk, kanal, kumme på lukka ledning eller veggrøft. På jord med dårlig naturlig drenering må ikke rundballer ligge med helling til vassdrag.

2. Lagring på grøftet mark eller inntil bygninger hvor pressaft kan renne til dreneringa må unngås. Foruten at dette kan medføre forurensing er det også fare for gjengroing av drensrør.

3. Rundballer av hel plast må ikke åpnes på steder hvor det kan føre til forurensing.