Viktig melding

Lukk meldinga

Tilsette ved landbrukskontoret

Halldor Gislason, landbrukssjef

Telefon: 400 31 431
E-post: hgis@ha.kommune.no
Ansvarsområde: Konsesjon, bu- og driveplikt, landbruksvegar, Innovasjon Norge, skog- og viltforvalting

Else Brit Helland Mæland, konsulent landbruksforvalting

Telefon: 481 39 381
E-post: ebh@ha.kommune.no
Ansvarsområde: Produksjonstilskot, regionalt miljøtilskot, kontakt med Mattilsynet når det gjeld dyrevelferd og plantevernmiddel

Alf Henning Haukeland, konsulent landbruksforvalting

Telefon: 992 14 824
E-post: ahha@ha.kommune.no
Ansvarsområde: Produksjonstilskot, avløysertilskot, tilskot ved sjukdom og fødsel, drenering, oppdatering av gardskart, erstatningssaker

Karin Hansen Nærland, landbruks- og miljørådgiver  

Telefon : 959 78 069
E-post: karin.naerland@ha.kommune.no 
Ansvarsområde: Vassforvalting, nydyrking, tiltak i kulturlandskapet, SMIL-midler, forureining

Tone Lillemo, konsulent

Telefon:  992 14 893
E-post: Tone.Lillemo@ha.kommune.no
Ansvarsområde: Landbruksplan, godkjenning av spreieareal, regionalt miljøtilskot