Viktig melding

Lukk meldinga

Stampen terapibasseng

 • Det går ikkje an å avbestilla kjøpte billettar.

Badstova er ikkje open under familiebading.

Du må ha billett til bading for å nytta badstova.

Kjøp av billettar

Bestill billett

 • Alle som skal på offentleg bading i Stampen må kjøpa billett på førehand med TicketCo si billettløysing. Dette gjeld både familiebading, vaksenbading og pensjonistbading.
 • Du kan også bestilla via appen TicketCo Wallet (App Store | Google Play
 • Visa QR-koden i billettluka. 
 • Merk at det ikkje går an å avbestilla billettane. Sjekk at du bestiller til rett badetime. 
Opningstider

Stampen følger skulen sine opningstider, og er stengt i feriar og planleggingsdagar.

Familiebading

Familiebading
Dag Klokkeslett
Tysdag 18.00-19.00
Tysdag 19.00-20.00
Torsdag 17.30-18.30
Fredag 16.00-17.00
Fredag 17.00-18.00
Fredag 18.00-19.00
Fredag 19.00-20.00

Familiebading for barn med funksjonsnedsettelse

Familiebading for barn med funksjonsnedsettelse
Dag Klokkeslett
Mandag 17.00-18.00

Barn som ikkje er symjedyktige skal ha følge med vaksne i bassenget.

Vaksenbading

Vaksenbading
Dag Klokkeslett
Måndag 19.00 - 20.00
Måndag 20.00 - 21.00
Tysdag 20.00 - 21.00
Tysdag 21.00 - 22.00
Onsdag 19.00 - 20.00
Onsdag 20.00 - 21.00
Torsdag 19.30 - 20.30

Oss over 60 år

Oss over 60 år
Dag Klokkeslett
Måndag 18.00-19.00
Prisar
Pris
Vare Pris
Billett til familiebading (same pris for vaksne og barn) 40 kroner
Vaksenbading 60 kroner
Honnør 50 kroner
Badehette 60 kroner
Badebleie 20 kroner
Nøkkel til skap Depositum på 20 kroner

 

Reglar og nyttig info

Billettbestilling:

 • Vis QR-koden på billetten til badevaktene i billettluka når du kjem.

 • Billetten gjeld for ein klokketime og inkluderer garderobetid. Dersom du for eksempel skal bada frå 16.00-17.00, kan du ikkje gå inn i garderoben før 16.00, og må vera ute igjen av garderoben klokka 17.00. 

 • Ved bestilling av gratis billettar må du visa bedriftsavtale eller ledsagerbevis i billettluka.

 

Nyttig info:

 • Alle må bruka badehette. Du kan kjøpa badehette i Stampen.

 • Barn som bruker bleie må ha badebleie og badebukse/badedrakt. Du kan kjøpa badebleie i Stampen.

 • Det er nøkkelskap for verdisaker i Stampen.

 • Følg instruksar frå badevaktene

Babysymjing og gravidbading

Babysymjing:

Gravidbading:

Utleige av Stampen

Både bedrifter, privatpersonar, lag og organisasjonar kan søka om bassengtid i Stampen.

Dersom du skal leiga bassenget må du ha med eigen badevakt og legga ved dokumentasjon på dette.

Søk om bassengtid her

Prisar for utleige

Om timen er behandlingsretta, har det innverknad på prisen.

Pris for å leiga Stampen
Type leige Pris
Leige for bedrifter, private, lag og organisasjonar 485 kroner per time
Behandlingsretta utleige 740 kroner per time

Slik skjer tildeling av timar i Stampen:

 • Søknadsfrist er 1. mai. Timar blir tildelte for eitt år. (Frå august til juni). Dersom det framleis er ledige timar, går det an å søka på desse i løpet av året. 
 • Ved tildeling av tid vil grupper med helsemessige behov bli prioriterte.
 • Du må betala for alle veker, utanom dei vekene bassenget er stengt.

Ledige timar:

Akkurat nå har me desse ledige timane du kan søka om å få bruka:

Måndag:

 • 21:00-22:00

Tysdag:

 • 09:00-10:30

Onsdag:

 • 15.00-16.00 (Opptatt ein onsdag i månaden)
 • 21:00-22:00

Fredag:

 • 15:00-16:00
 • 21:00-22:00

Oppseiing av kontrakt

Reglar for bruk

 • Stampen kan berre brukast dersom det er minst ei godkjent badevakt tilstades.
 • Badevakta må ha oppdatert kurs i livredning, hjarte- og lungeredning,  og delteke på kurs minst ein gong per år.
 • Bemanning:
  • Gruppetrening: Ei badevakt per 20 personar.
  • Dersom det skal vera fleire personar enn dette, må det vera to godkjente badevakter tilstades.
  • Det er maksimalt lov å vera 30 personar i symjehallen per time
 • Den ansvarlege for timen i Stampen må sikra at det er orden i garderobe og symjehall etter timen. Den ansvarlege for timen må også ringa driftsteknikar eller vaktmeister ved tekniske feil.
 • All bruk av kamera er forbode.

Informasjon om Stampen

Stampen har eit terapibasseng, eit boblebad og ei badstove. Stampen ligg på Nærbø helsesenter i Lyngvegen 14.

Bassenget

 • 12,5 meter x 8,2 meter
 • 0,9 meter til 1,7 meter djupt
 • Temperaturen ligg mellom 33,5 og 34 grader C
 • Boblebadet held 38 grader

Det er skap i garderobane til verdisaker. Du betaler eit depositum i billettluka for å få nøkkel. Alle badande må bruke badehette. Du kan kjøpa badehette og badebleier i billettluka.

Ofte stilte spørsmål

Kan eg avbestilla billettar?

Nei, dessverre.

Kan eg stå på venteliste om det ikkje er ledige billettar?

Nei, me har ingen ordning for venteliste.

Korleis kan eg bruka ledsagerbevis når eg skal bestilla billettar?

Den som har ledsagerbevis kjøper ordinær billett. Ledsagaren kjøper ledsagerbillett til 0 kroner.
Ledsagerbevis må visast fram i billettluka.

Korleis kan eg bruka bedriftsavtale når eg skal bestilla billetter?

Jobbar du i Hå kommune kan du bada gratis i Stampen (Dette gjeld ikkje familiebadinga). Du bestiller billetten bedriftsavtale til 0 kroner, og tek med deg det kommunale ID-kortet ditt og viser dette i billettluka når du skal bada. Dersom du ikkje har ID-kort, ta kontakt med leiaren din for å bestilla. Du kan eventuelt visa fram lønnslipp.

Kva er aldersgrensa for vaksenbading?

Alle over 16 år kan koma på vaksenbading.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000

Kartpunkt