Viktig melding

Lukk meldinga

Konsekvensar ved regelbrot

Sjå kva stader som har fått prikkar

Her legg me ut ein oversikt over sals- og skjenkestader som har fått prikkar, og årsaka til prikktildelinga. 

Her finn du oversikt over prikkar ved sals - og skjenkestader i Hå kommune

Tal på prikkar for kvart regelbrot

8 prikkar

 • Sal og skjenking til mindreårige
 • Brot på bistandsplikta
 • Brot på krav om forsvarleg drift
 • Hindring av kontroll 

4 prikkar

 • Sal og skjenking til åpenbart berusa person
 • Brot på skjenketidene
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brot på alderskrav til den som sel eller skjenker alkohol 

2 prikkar

 • Åpenbart påvirka person i lokalet
 • Manglar ved internkontrollsystemet
 • Manglande levering av omsetningsoppgåve
 • Manglande betaling av gebyr
 • Brot på reglar om styrar og vara
 • Gjenteken diskriminering 
 • Gjenteken narkotikaomsetnad

1 prikk

 • Brot på reglane om alkoholfrie alternativ
 • Brot på reglane om plassering av alkoholhaldig drikk på salsstaden
 • Brot på reglane om skjenkemengde for brennevin
 • Brot på vilkår i bevillingsløyve
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brot på reklameforbodet

Lover og reglar

Forskrift om prikktildeling

Alkoholpolitiske retningslinjer Hå kommune 2020-2024 (PDF, 575 kB)