Viktig melding

Lukk meldinga

God sommar☀️

Dagsenter

Dagenter for eldre et eit lågterskeltilbod for heimebuande personar som har eit behov for aktivisering, tilsyn og omsorg for å kunne bu heime lengst mogleg. Samt behov for sosialt samver for å ivareta si fysiske og psykiske helse.

Kommunen har dagsentertilbod på Nærbø, Varhaug, Vigrestad og Ogna.

 

Korleis får eg dagsenterplass?
  • Det må føreligga søknad med beskriving av behov
  • Søkjar må bu i kommunen
  • Søkjar har behov for ulike aktivitetar for å ivareta fysisk og psykisk helse
  • Søkjar må ikkje ha alvorleg grad av demens eller alvorleg psykisk liding.
Kva kostar det å gå på dagsenter?

Det kostar kr. 180,- pr dag inkl. opphald, måltid og naudsynt transport.

Prisen vert fastsatt av kommunestyret kvart år.

 Trykk her for søknadsskjema

 

Dagsenter Heimtun bu- og velferdssenter, 41532727 

Dagsenter Varhaug bu- og velferdssenter: 46808279

Dagsenter Vigrestad bu- og velferdssenter: 94176156

Dagsenter Olsvoll bu- og velferdssenter: 91141230