Viktig melding

Lukk meldinga

Opningstider i sommar

Det meste i Hå kommune går som normalt sjølv om det er sommar, men nokre endringar i opningstider er det her og der:

Bibliotek

Nærbø

Biblioteket på Nærbø har sommaropningstider frå og med laurdag 25. juni til og med fredag 19. august.

  • Måndag: 11-18
  • Tysdag: 10-15
  • Onsdag: 10-15
  • Torsdag: 10-15
  • Fredag: 10-15
  • Laurdag: Stengt

Varhaug

Biblioteket på Varhaug har sommaropningstider frå og med torsdag 23. juni til og med onsdag 17. august.

  • Tysdag 9-12
  • Torsdag 14-18

Juli månad: Stengt

Ogna

Biblioteket på Ogna har sommaropningstider frå og med torsdag 23. juni til og med onsdag 17. august:

  • Tysdag 9-12
  • Onsdag 14-18

Juli månad: Stengt

Pytten miljøstasjon

I juli har Pytten miljøstasjon stengt alle laurdagar, men ope alle kvardagar frå 07:30-15:00. Sjå opningstider på www.ha.no/pytten

Servicetorget på rådhuset

Servicetorget på rådhuset har ope frå 09.00-14.00 i sommar. Send e-post til servicetorg@ha.kommune.no om du treng hjelp til noko. 

Helsestasjon

Helsestasjonane i Hå har telefontid frå 08.00-10.00 og frå 12.30 til 14.00 alle kvardagar. 

 

Du kan senda melding til helsestasjonen eller sjå timane dine ved å logga deg inn på helsenorge.no. 

 

I sommar er helsestasjonane samla på Varhaug, men nokre avtalar kan vera på dei andre helsestasjonane. Møt opp der det er avtalt.

Symjebasseng

Stampen terapibasseng, Nærbø symjehall og Vigrestad symjehall held som vanleg stengt i skulen sin ferie. 

Skuleruta

Første skuledag etter sommaren er 18. august. Du finn heile skuleruta her.

Vakttelefonar
Vakttelefonar
Kven Telefonnummer
Medisinsk nødtelefon 113
Nasjonalt legevaktnummer 116 117
Vakttelefon barnevernet 992 14 938
Barnevernvakta 905 41 321
Voldtektsmottaket i Sør-Rogaland (legevakta i Stavanger) 902 40 200
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Vakttelefon brann 415 32 664
Krisesenter 51 53 06 23
Krisesenter for menn 51 53 22 27
Vakttelefon NAV (sosiale tenester) 406 35 954
Vakttelefon NAV (for arbeidssøkarar og permitterte) 458 31 369
Akutte problem med veg, vatn eller avløp 51 79 30 90
Servicetorget 51 79 30 00