Vatn og avløp

Hå kommune har ansvar for drift, utbygging og vedlikehald av det kommunale leidningsnettet i kommunen.

Kva skal eg betale?

Sjå eiga side om kommunale avgifter og gebyr

Kommunalteknisk vass- og avløpsnorm

Hå kommune innførte i 2011 ny vass- og avløpsnorm som er utarbeida i samarbeid med andre kommunar frå Jæren. Normen vil vera retningsgivande for framtidig utbygging og vedlikehald.

Standard abonnementsvilkår

Hå kommune innførte i 2018 nye abonnementsvilkår som er utarbeida av Kommuneforlaget AS:

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000
Teknisk Vakttelefon
Utanom vanleg arbeidstid
Telefon: 51793090